Goedkoopste buurt van Nederland

De goedkoopste buurten / regio’s van Nederland

De goedkoopste regio’s van Nederland met de laagste huizenprijzen valt eigenlijk te verdelen in 2 categorieën; regio’s met de meeste lage huizenprijzen en transacties en regio’s met de meeste woonruimte versus de huizenprijzen en transacties.

De regio Groot Rijnmond valt onder de eerste categorie, ruim 5% van het totale woningaanbod in deze regio heeft een woningwaarde lager dan 100.000,- euro. In de meeste gevallen gaat het om relatief kleine appartementen in wat mindere buurten. Soortgelijke appartementen in vergelijkbare buurten zijn in bijvoorbeeld de regio Noord-Oost Groningen of Zeeuws Vlaanderen doorgaans niet te vinden. Deze regio’s vallen in de tweede categorie. In bijvoorbeeld Philippine koop je voor 67.000 euro (Vraagprijs!) een gedateerde dijkwoning van 100m2 met diverse bijgebouwen op een perceel van 450 m2. Ter vergelijking met Amsterdam centrum koop je nog net 1 parkeerplaats iets onder de 100.000,- euro.

Kenmerkend voor de goedkopere regio’s in categorie 2 is dat het meestal de zogenaamde krimpgebieden zijn. Het wegtrekken van hoger opgeleiden, wegtrekken van bedrijvigheid in de al lastige lokale of regionale arbeidsmarkt. Daarnaast zie je dat de stijging van de huizenprijzen in deze regio’s ver achterblijft of nog steeds daalt terwijl woningverkopers zich soms vaak vastklampen aan de stijgende woningprijzen elders in het land. Gevolg is uiteindelijk dat een en ander nog verder stagneert. Overigens zie je dat beeld ook steeds vaker terug in de gemiddelde regio’s, woningen die soms 6 jaar of langer te koop staan, die uiteindelijk een meer dan redelijk bod krijgen en uiteindelijk de zaak afwijzen onder het mom van de verbeterende woningmarkt: “we gaan de vraagprijs verhogen want de woningmarkt trekt weer aan”….Verkopers vergeten vaak dat de vraagprijs in de meeste gevallen gewoon veel en veel te hoog is.

Grensgebieden
De meeste krimpgebieden vallende onder categorie 2 zijn de vinden in de grensgebieden, Noord-Oost Groningen, Drente, de Achterhoek, grensgebieden achter Nijmegen, Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Er zijn verschillende factoren voor het achterblijven van de woningmarkt zoals vergrijzing (jongeren trekken weg), werkeloosheid, besteedbaar inkomen maar ook concurrentie van woningen (net) over de grens. Soms koop je net over de grens een veel grotere woning voor minder geld. Daarnaast zul je in de meeste gevallen nog steeds kunnen genieten van de fiscale voordelen (renteaftrek) in Nederland. Overigens is Zeeuws Vlaanderen een uitzondering aangezien je daar juist veel Belgische kopers hebt. Door de stijging van de Belgische huizenprijzen en de daling van de prijzen in die regio zie je daar momenteel het omgekeerde. Toch blijft dit een lastige regio.

Grote verschillen per buurt
Soms zijn de verschillen op een paar vierkante kilometer of zelfs een paar honderd meter al enorm. Niet zelden is de grens tussen een super locatie met dito huizenprijzen en een achterstandswijk erg klein. Dit komt het meeste voor in oudere wijken in grote steden. Jaren dertig buurten die soms slechts overgaan in de na-oorlogse buurt door middel van een rand-of ringweg en waar het prijsverschil enorm is.

Komt het nog goed met de goedkoopste regio’s? Gaan ook hier de huizenprijzen stijgen en zo ja, wanneer? Dat valt nog te bezien, immers alle seinen staan op groen en nog steeds gebeurd er nauwelijks iets in deze regio’s, althans de regio’s vallende in categorie 2. Er is immers nog steeds een te groot aanbod van woningen in verhouding tot de vraag en zolang de werkgelegenheid achterblijft zal een prijsstijging niet of nauwelijks aan de orde zijn. Daarnaast zullen ook deze regio’s uiterst gevoelig zijn voor veranderingen in de markt, zoals bijvoorbeeld rentestijgingen. Waar bijvoorbeeld in de Randstad sprake zal zijn van enige afkoeling zullen de effecten in de krimpgebieden veel groter zijn.

Deel dit bericht

door Joost Onrust

19 april 2019