Woningveiling

Huis erven en verkopen

In de meeste gevallen zullen kind of kinderen het koophuis van ouder of ouders erven. Uiteraard kunt u een huis ook van iemand anders erven, al dan niet van een zogenaamde bloedlijn. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Het huis uit erfenis wordt gebruikt door een van de erfgenamen en koopt eventuele andere erfgenamen uit
 • Het huis uit erfenis wordt verkocht om de nalatenschap in liquide middelen (geld) te kunnen omzetten en te verdelen

Overname huis uit erfenis

Indien een van de erfgenamen het huis overneemt dan dient het aandeel in de woning van de overige erfgenamen te worden uitgekeerd. Hoe gaat dat in zijn werk:

 • Waardebepaling bijvoorbeeld door middel van een taxatierapport
 • De erfgenaam die het huis overneemt dient de andere erfgenamen uit te kopen
 • Kan of wil de erfgenaam dit niet uit eigen middelen doen dan dient er een financiering (Hypotheek) te worden afgesloten

Overdrachtsbelasting en erfbelasting
Indien een van de erfgenamen het huis overneemt uit de nalatenschap dan hoeft hij of zij geen overdrachtsbelasting te betalen onder de volgende voorwaarden;

 • Hij of zij betaald de andere erfgenamen een reële prijs voor het huis;
 • Mede-erfgenamen werken mee aan de overname van het huis. De heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting van het geërfde huis is de WOZ waarde van het huis van het jaar waarin de woning wordt verkregen of het daaropvolgende kalenderjaar.

Let op, bezwaar maken tegen de WOZ waarde is mogelijk aangezien erfgenamen door de verkrijging dezelfde rechten hebben als de vorige eigenaar. Op de erfbelastingen zijn vrijstellingen mogelijk en deze zijn afhankelijk van de familierelatie tot de overledene.

Erfgenaam verantwoordelijk voor schuld
Indien de erfgenamen de nalatenschap onvoorwaardelijk aanvaarden zijn zij ook verantwoordelijk voor de schulden zoals de hypotheek. Indien er een overlijdensrisicoverzekering is verbonden aan de hypotheek zal deze tot uitkering komen waardoor de hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. Ook eventuele VVE bijdragen bij een appartement of servicekosten zullen voor rekening komen van de erfgenamen. Soms hebben dergelijke bedragen een dusdanige invloed op het inkomen van de erfgenaam of erfgenamen dat een spoedige en directe verkoop van het huis noodzakelijk is. De Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV heeft daarnaast een aantal diensten die goed aansluiten bij een dergelijke verkoop zoals het geheel of gedeeltelijk achterlaten van de inboedel. Bij meerdere erfgenamen is het vaak erg lastig tot overeenstemming te komen. Denk hierbij aan: wie houdt het huis / tuin bij gedurende de verkoop? Er komt een bod maar niet alle erfgenamen zijn het er over eens. Een of meerdere erfgenamen kunnen de lasten en/ of erfbelasting niet betalen en wil er tegen elk aannemelijk bod vanaf, de ander heeft geen moeite met het betalen van de lasten, etc.

Beneficiair aanvaarden
U kunt een erfenis beneficiair aanvaarden. Schulden worden dan alleen verrekend met de baten uit de nalatenschap. Je aanvaardt dus in feite alleen de erfenis indien deze positief is. Minderjarigen aanvaarden een erfenis altijd beneficiair.

Waarom uw huis uit erfenis direct verkopen?

Er zijn diverse redenen waarom gekozen wordt voor directe verkoop van uw huis uit erfenis. Wij hebben de belangrijkste redenen hieronder weergegeven:

 • Vaak lastig te verkopen huizen door dateringen waardoor langere verkoopduur
 • Te dure doorlopende lasten hypotheek, g.w.l, eventueel VVE & Servicekosten
 • Erfbelasting moet betaald worden bij erfenis dus niet pas bij of na verkoop. Dit kan in veel gevallen niet worden betaald door erfgenaam waardoor snelle verkoop woning is gewenst
 • Huis staat leeg en is onbewoond waardoor huis en tuin snel in verval raakt
 • Erfgenamen komen niet uit de buurt, onderhoud en dergelijke is problematisch
 • Verkoop snelheid huis belangrijker dan opbrengst, er moet immers met meerdere erfgenamen worden gedeeld waardoor de totale verkoop opbrengst huis van minder belang is
 • Emotionele aspecten

Deel dit bericht

door Joost Onrust

19 april 2019