Invloed rentestand op huizenmarkt

Invloed rentestand op de economische groei
De centrale banken kunnen de rentestanden verhogen of verlagen als regulator waarmee de economische groei kan worden opgeschroefd of teruggedraaid. Als de economie een impuls nodig heeft, worden er renteverlagingen doorgevoerd. Met een lage rentestand zullen bedrijven meer investeren en deze investeringen wakkeren het groeitempo aan. Als een centrale bank de groei juist wil afremmen, wordt de rentestand opgevoerd. 

Een hoge rente vergroot de aantrekkelijkheid van een bepaalde munt. Het rentebeleid heeft daarom ook invloed op het exportpotentieel.

Wat is de invloed van de rentestand op de huizenmarkt?
Door de lage rente kan er wederom een bubbel ontstaan op de huizenmarkt. Alhoewel de leencapaciteit niet direct gekoppeld is aan de rentestand is er logischerwijze wel een aanzienlijke toename van transacties bij een lage tot zeer lage rentestand zoals we die nu zien. Wat er overblijft van de huizenmarkt als de rentestand zich weer op het niveau gaat bewegen van net voor de crisis is lastig te overzien, maar dat de markt een aardige deuk oploopt lijkt mij evident. Loopt de bubbel langzaam leeg of niet hangt van meer factoren af dan louter invloed rentestand op huizenmarkt. 

Euro
Indien de FED wederom besluit de rente op 0 procent te houden, lopen we het risico dat er weer bubbels worden gecreëerd. Het medicijn is dan wellicht erger dan de kwaal. De lage kosten van een lening maakt dat bedrijven en investeerders immers meer risico´s willen nemen.

Door een renteverhoging kan Europa profiteren door verzwakking van de Euro. De Europese producten worden goedkoper in het buitenland en dat is gunstig voor de Europese concurrentiepositie.

Deel dit bericht

door Joost Onrust

19 april 2019