Snel huis bezichtigen

Waar moet je op letten bij een bezichtiging?

In steden als Amsterdam en Utrecht moet je razendsnel beslissen om tot een aankoop over te kunnen gaan. Hoe kun je dan nog een woning kopen zonder het risico te lopen op een huis vol met gebreken? Een makelaar zal het beste bod in combinatie met de minste voorwaarden als eerste in overweging nemen. Zo kan het zijn dat als je een bod uitbrengt boven de vraagprijs met als voorwaarden een bouwtechnokeuring en financiering verkoper toch kiest voor een koper die iets minder biedt en deze voorwaarden niet stelt. Zo vang je achter het net en dat zal met name in de grote steden, waar soms wel 20 gegadigden reageren, continue het geval zijn.

Hoe kun je dit nu zoveel mogelijk voorkomen? Probeer als eerste, alvorens tot bezichtiging over te gaan, een indruk te krijgen van de financieringsmogelijkheden. Maak een afspraak bij een bank of hypotheekadviseur en laat een nauwkeurige analyse maken. Uiteraard kost u dit geld maar bij aankoop van een woning dient u dit traject toch te doorlopen. Dan maar beter alvast opstarten. In veel gevallen krijgt u een goed beeld van de haalbaarheid van uw financiering en hoe hoog u kunt gaan. U krijgt meestal nooit 100% zekerheid aangezien het finale akkoord pas na ontvangst van alle benodigde informatie wordt gegeven door de hypotheekverstrekker. Heeft u geen negatieve BKR notering(en) en bent u transparant en eerlijk omtrent uw (financiële) situatie dan komt het meestal gewoon goed. U kunt zelf bepalen of u het risico aan durft om dan te bieden zonder een financieringsvoorbehoud. Hiermee heeft u ten opzichte van de meeste bieders een streepje voor. De consequentie indien u de financieringsaanvraag niet (op tijd) geregeld krijgt is aanzienlijk. Zorg er dus in ieder geval voor dat er voldoende tijd zit tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de uiteindelijke overdracht.

Het is altijd verstandig te vermelden dat je je bod gestand doet mits er geen bijzonderheden uit een bouwtechnokeuring naar voren komen, eventueel gekoppeld aan een bedrag voor direct noodzakelijk achterstallig onderhoud. U loopt wel het risico dat verkoper liever verkoopt aan een andere bieder die dit voorbehoud niet maakt. Dat wil niet zeggen dat hij twijfels hoeft te hebben omtrent de bouwkundige toestand van het pand maar soms zijn bouwkundige keurders dermate royaal met het opvoeren van kostenposten dat kopers simpelweg afhaken. En juist de echt belangrijke zaken zoals fundering en dak worden in de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten. Koop je in een gebied, wijk of regio waar vaak funderingsproblemen zijn? Neem dan eerst eens contact op met de gemeente. Veel gemeenten houden pandgericht bij waar funderingsproblemen zijn en welke actie er ondernomen dient te worden. Dit kan zinvollere informatie zijn dan uit een bouwtechnokeuring. Oudere woningen hebben vaak te maken met wat scheefstand. Een keurder zal dit uiteraard melden in zijn rapport maar waar deze scheefstand vandaan komt is hem vaak niet bekend. Hij zal daarom adviseren tot nader onderzoek of doet wellicht aannames. Dit zorgt voor wantrouwen ten aanzien van het pand door kopers die misschien niet is “gefundeerd”. De scheefstand kan immers al lang zijn gestabiliseerd of herstel is reeds uitgevoerd. Vaak kan de gemeente je informeren omtrent de plaatselijke situatie.

Koop je een appartement? Vraag dan naar de stukken van de VVE, de notulen van de vergadering, de MJOP (Meerjaren onderhoudsplanning) en de financiële gegevens. Deze info geeft een goed beeld wat er speelt in het complex en wat de financiële positie is van de vereniging. Staat er (groot) onderhoud op het programma en is er niet voldoende in kas dan kan het zijn dat je zomaar geconfronteerd wordt met een bijdrage in deze kosten. Je kunt hier niet onderuit komen!

Stel vragen aan de makelaar schriftelijk of per email. Heeft u vragen over bepaalde zaken over bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest, loden leidingen of het bouwjaar van de cv-ketel dan kunt u hem hier later op aanspreken als de verstrekte informatie niet correct is.

Aankoopmakelaar
Je kunt een aankoopmakelaar in arm nemen om je belangen te behartigen. Zeker in Amsterdam en Utrecht is dit bijna noodzakelijk om tot een aankoop te komen. Een aankoopmakelaar behartigt jouw belangen maar pas op. Ook een aankoopmakelaar verdient pas indien hij de “deal sluit” dus is gebaat bij een succesvolle onderhandeling. Of hij daarmee echt het onderste uit de kan haalt valt dus te bezien. Daarnaast kennen veel plaatselijke makelaars elkaar goed dus dat kan van invloed zijn op het succes van de onderhandelingen.

Deel dit bericht

door Joost Onrust

23 mei 2019