Triple-A rating van Graydon

De Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV heeft een Triple-A rating van Graydon ontvangen. Daarmee behoort de Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV tot de 4% meest financieel gezonde bedrijven in de branche.

Triple-A Rating
Deze rating geeft de financiële sterkte van een onderneming weer. De  PD-rating toont op overzichtelijke wijze de kans op wanbetaling. De  PD-rating wordt uitgedrukt in een combinatie van letters, waarbij de  Triple AAA rating de hoogst mogelijke is. Hoe hoger de rating, hoe lager  het kredietrisico. 10 mogelijke ratings zijn: AAA, AA, A, BBB, BB, B,  CCC, CC, C, D, waarbij D aangeeft dat een bedrijf in staat van  insolventie verkeert.
De kans op wanbetaling wordt berekend met geavanceerde statistische  modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche). De  uitkomst hiervan is een PD%, een gedetailleerde schatting van de kans  op wanbetaling binnen 1 jaar. Dit PD% wordt vervolgens vertaald naar een  PD-rating voor vereenvoudigde interpretatie.

Over Graydon
Graydon biedt zakelijke informatie die van cruciaal belang is voor elke organisatie die op een verantwoorde manier zaken wil doen.  Informatie die ervoor zorgt dat bedrijven van elkaar zien of ze  financieel gezond genoeg zijn om succesvol zaken te doen. Bedrijven en  banken checken bij Graydon de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van  deze bedrijven voordat zij besluiten tot een transactie of  kredietverlening over te gaan. Zo kunnen zij zien of een bedrijf  financieel gezond genoeg is om succesvol zaken te doen. Dat inzicht  biedt vertrouwen. En vertrouwen is de basis voor goed ondernemerschap.  Ruim 11.000 bedrijven in Nederland baseren hun bedrijfsbeslissingen  dagelijks op het kredietadvies en de incassodiensten van Graydon.

Ook voor particuliere verkopers geeft deze rating een goed beeld omtrent de kredietwaardigheid van uw koper. In een turbulente markt als deze een hele zorg minder.

Deel dit bericht

door Joost Onrust

19 april 2019
Relevante
artikelen
Terug Verder